CUSTOM SEARCH

ಪೋಲೀಸರ ಡಬಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಡೀಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದು ವಕೀಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ

Police improper Duty casting allegations on Lawyers & judges

1 comment:

Balkrishna Bhat Karwar said...

ಅದ್ಬುತ ಬರವಣಿಗೆ : ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಿದೆ : ನೀವು ತೋರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಚಮತ್ಕಾರಿಯಾದದ್ದು : ನೀವು ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ಕೊಡುಗೆ

CASE LAW ON LAND LAWS