CUSTOM SEARCH

ವಿದ್ಯೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದರು, ಆದರೆ ಅದೇ ಬರಹ ಗಳು ಸಂಪದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಯಾವ ಮಾಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಲು ಈ ವೆಬ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಮನಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರದೆ ಇದ್ದೀತೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ಇಳಿದವರಿಗೆ ನಿರಾಷೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದೀತೆ

                                                    Documents can be found at 
                    http://www.scribd.com/sridharababu1234

No comments:

CASE LAW ON LAND LAWS